Gnet-Isp Group
Internet na dlanu
Paket
Brzina
Količina
Televizija
Internet
Ukupno
Flat 8
8/1 Mb/s
Bez ograničenja!
990.00 RSD
1500.00 RSD
2490.00 RSD
Flat 9
9/1.5 Mb/s
Bez ograničenja!
990.00 RSD
1700.00 RSD
2690.00 RSD
Flat 10
10/1.5 Mb/s
Bez ograničenja!
990.00 RSD
1800.00 RSD
2790.00 RSD
Flat 11
11/2 Mb/s
Bez ograničenja!
990.00 RSD
1900.00 RSD
2890.00 RSD
Flat 12
12/2 Mb/s
Bez ograničenja!
990.00 RSD
2100.00 RSD
3090.00 RSD
  • Ponuda D3i važi samo uz ugovornu obavezu od 24 meseca sa SBB-om
  • Napomena: račun za televiziju D3i se uplaćuje nezavisno od interneta na žiro račun SBB-a: 170-300208103-44
  • Ugradnja D3i je besplatna
  • Ugradnja Gnet interneta, ukoliko se potpiše ugovor na 24 meseca je besplatna
  • Postojeći korisnici takođe mogu ugraditi D3i