Gnet-Isp Group
Internet na dlanu
Poltika privatnosti Gnet-a zasniva se na zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama.
U daljem tekstu ćete saznati više o našoj poltici privatnosti i o načinu na koji je koristimo.

Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka


Gnet sakuplja sve vrste informacija od korisnika, ime, adresu, broj telefona, faksa, email adresu, zavisno od formulara koji korisnik popunjava na internetu (ankete, promocije, takmičenja...). Gnet takođe prikuplja informacije korisnika usluga o aktivnostima na web sajtu preko log zapisa na web serveru.

Osnivni cilj Gnet-a prilikom prikupljanja ličnih informacija prventsveno je pruzanje zeljenih usluga i poboljšanje istih. Gnet se bavi obradom i istraživanjem podataka radi boljeg razumevanja potreba i interesovanja korisnika.

Zastita ličnih podataka


Gnet ne ustupa, prodaje, niti deli lične podatke korisnika trećim licima osim u slučaju nabavke proizvoda ili pružanja usluge na zahtev korisnika.

Gnet može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju ličnog biznisa.

Gnet može povremeno objaviti statisticke podatke opšteg tipa trećim licima - broj posetilaca sajta, pritom informacije pomoću kojih se može identifikovati pojedinac neće biti uključene.

Objave i izmene


Gnet zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu politiku u bilo kom trenutku. Ukoliko Gnet izvrši izmenu ove politike, nova verzija će biti postavljena na web sajt Gnet-a. Korisnici treba da redovno pregledaju stranicu sajta, kako bi u svakom trenutku bili upoznati sa politikom privatnosti Gnet-a.

Korisnik je slobodan da kontaktira Gnet za dobijanje više željenih informacija.